Kösedağ Savaşı Kısaca Özeti: Tarihi, Sonuçları, Önemi, Nedenleri Ve Sonuçları

1243 yılında meydana gelen Kösedağ Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti ve Moğollar arasında yapılan en önemli savaşlardan biridir. Kösedağ Savaşı’nda Anadolu Selçuklu Devleti Moğollar karşısında ağır bir yenilgi alarak savaşın sonuçları ile olumsuz bir şekilde karşılaşmıştır. Bu sebeple Kösedağ Savaşı Türk tarihi açısından oldukça önem arz eden bir savaş olmuştur.

Kösedağ Savaşı Kısaca Özeti

Kösedağ Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti ve Moğollar arasında Erzincan ve Sivas arasında bir ovada gerçekleştirilen Türk Tarihi’nin en kanlı ve olumsuz sonuçları bulunan savaşları arasındadır. Bu savaş Moğollara karşı Anadolu Selçuklu Devleti’nin yenilmesi ile sonuçlanan, 3 Temmuz 1243’te tarihinde meydana gelen savaştır. Özellikle Türk İslam tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Kösedağ Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılma sürecine girmesine sebep olmuştur.

Kösedağ Savaşı Tarihi

Kösedağ Savaşı Anadolu Selçuklu ve Moğollar arasında gerçekleşen tarihin en önemli savaşlarından biridir. 3 Temmuz 1243 tarihinde meydana gelen Kösedağ Savaşı özellikle Türk tarihi açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılma sürecine girmesi ile ilgili olan Kösedağ Savaşı Türklerin Anadolu hakimiyetini sarsıntıya uğratmış bir savaştır.

Kösedağ Savaşı Sonuçları ve Önemi

– Kösedağ Savaşı sonrası Anadolu Moğol İstilası altına girmiş Anadolu toprakları bu süreçte yakılıp yıkılmıştır.

– Harabe haline gelen Anadolu topraklarında birçok sıkıntı baş göstermiştir.

– Anadolu Selçuklu Devleti Moğollara bağlanmış ve ağır bir yenilgi alarak ağır vergilerle karşı karşıya kalmıştır.

– Anadolu Selçuklu Devleti sultanları Moğolların etkisi altına girmiş ve bu sebeple sık sık taht değişiklikleri meydana gelmiştir.

– Anadolu’da Türk Birliği bozulmuş Anadolu topraklarında birçok beylik kurulmuştur.

– Anadolu’da yağma ve huzursuzluklardan dolayı ticaret yolları önemini kaybetmiş, bu sebeple Anadolu’da kıtık meydana gelmiştir.

– Yarım yüzyıl kadar Anadolu’da Moğol etkisi devam etmiştir.

– Anadolu Selçuklu Devletine bağlı olan Ermeniler ve Trabzon İmparatorluğu Anadolu Selçuklu Devleti’nden ayrılarak Moğollara bağlanmıştır.

– Anadolu Selçuklu Devleti parçalanma ve yıkılma sürecine girmiştir.

Kösedağ Savaşı’nın önemli ve olumlu sonucu ise;

– Moğolların önünden kaçan Türkmenler Anadolu’ya gelerek Anadolu’nun Türkleşmesini hızlandırılmışlardır. Anadolu’ya gelen Türkmenler Anadolu topraklarında Beylikler kurulmasını sağlamışlardır.

Kösedağ Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Anadolu Selçuklu Devleti Yassıçemen Savaşı ile Moğolları yenilgiye uğrattıktan sonra Moğollar Anadolu Selçuklu Devleti’nin gücünden çekinmiş çok uzun süre batı seferi yapmak istemelerine rağmen hiçbir şekilde sefer yapamamışlardı. Ancak Anadolu Selçuklu Devleti’nin iç karışıklıkları Moğollara cesaret vermiş ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin üzerine gitmeye karar vermişlerdir.

Moğollar devletin iç isyanlar da ile zorlandığını fark eder ve bundan cesaret alarak Erzurum’u yağmalar. Aynı zaman içerisinde ülke içinde meydana gelen Baba İshak Ayaklanmasını bastıramayan Anadolu Selçuklu Devleti’nin iyice zayıflattığını görmeleri üzerine Anadolu’ya Baycu Noyan komutasındaki bir ordu gönder. Böylece Sivas ile Erzincan arasında bulunan Kösedağ’da yapılan savaşta sayı üstünlüğüne rağmen iyi yönetilemeyen Selçuklu Ordusu Moğollara karşı ağır bir yenilgi alarak savaştan mağlup ayrılır. Bu durum Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılma sürecine girmesine sebep olurken Anadolu topraklarında 2. Dönem Türk Beylikleri kurulmasına, uzun süre Anadolu’da Moğol hakimiyetinin sürmesine neden olmuştur.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet