Kota Ne Demek? Kota Tdk Sözlük Anlamı Nedir?

Kota, Fransızca kökenli sözcüktür. Bu bakımdan dilimize Fransızcadan geçmiştir. Kota kelimesi günlük hayatta ekonomi ve sinema alanında kullanılan bir terimdir.

Kota Ne Demek?

Kota kelimesi etimolojik olarak Fransızca olan ”quota” kelimesinden dilimize geçmiştir. Fransızcada quota ”sınırlı bir miktar” anlamına gelmektedir.

Kota, yurt dışından gelecek olan malların oranlarını, çeşitlerini ve miktarını göstermekte olan listeye verilen isimdir. Fakat kotanın başka anlamları da vardır. Bunlar;
– Malak, manda yavrusu,
– Kalın, şişman,
– Makara,
– Kağnı okunu boyunduruğa bağlamaya yaran ağaç çivi gibi birçok anlama gelmektedir.

Kota TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Kota günlük yaşamda çokça kullanılan kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumu’na göre ise kota şu anlamlara gelmektedir:
– Herhangi bir ülkede ithal edilmesi mümkün olan çeşitlerini, miktarlarını ve oranlarını gösteren liste anlamına gelir.
– Herhangi bir ülkede ithal edilecek olan mala getirilen sınırlama anlamı da vardır.
– Derneklerde ve kuruluşlarda bir gruba tanınmakta olan kontenjan sayısı manasına da gelmektedir.
– Bazı ülkelerde, sinemalarda belirli bir süre oynatılması zorunlu olan yerli film sayısının yabancı filmlere oranı

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet