Madde Ve Endüstri Nedir? Ders Notları Ve Konu Anlatımı

Madde ve endüstri, Fen bilgisi 8.sınıf konularından biri olarak maddenin yapısının, hal değişimleri, ısı etkileşimini, kimyasal tepkime durumlarını ve endüstri ile arasındaki ilişkiyi inceleyen konulardır. Elementlerin sınıflandırılmasıyla başlayan konunun sonunda endüstriden bahsedilir.

Madde ve endüstri nedir?

Belirli bir ağırlığı, duyusal olarak algılanma özelliği ve hacimsel anlamda yer kaplaması ile tanımlanan maddeler cansız veya canlı varlıklardır. Elementlerin sınıflandırılmasında metal, yarı metal, ametal şeklinde tanımlama yapılması maddenin özelliklerinden kaynaklanır.

Fiziksel veya kimyasal değişim maddenin dış görünüşüne ya da içyapısına dair değişimlerdir. Kimyasal tepkimeler modellere ait moleküllerin yapısal değişim sonucu yeni bir madde meydana getirmesidir. Endüstri ise maddelerin tüketiminin ve ham madde üretiminin tamamını içeren alandır.

Madde ve endüstri ders notları ve konu anlatımı

Madde ve endüstri dersinde maddelerin mevcut yapılarına yönelik bilgilendirici konular anlatılır. Ülkemizde hangi endüstriyel ürünlerin üretildiği, ihracat ve ithalat kanallarımız bu konulardan bazılarıdır. Bir maddenin ne tür durumlarda değişime uğradığı, erime ısısı, buharlaşma ısısı, öz ısı gibi kavramlardan söz edilir.

Asitler ve bazların anlatıldığı ders notları arasında tepkimeye bağlı değişimlere, periyodik cetvelde maddelerin nasıl bir sıralamaya sahip olduğunu içeren bilgilere de detaylıca yer verilmektedir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet