Medrese Nedir? Medereselerin Yapılış Amaçları Ve Genel Özellikleri Nelerdir?

Ülkemizde en çok ziyaret edilen medreselerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

1- Çifte Minareli Medrese 2- Cacabey Medresesi

3- Amcazade Hüseyin Paşa Medresesi 4- İpekçioğlu Medresesi

5- Ekmekçizade Ahmed Paşa Medresesi

Medrese Nedir?

Akademik seviyede, hem dini hem de ilmi konularda ders verilen eğitim kurumlarına medrese adı verilir. Osmanlı Devletinde özellikle 16. yüzyıldan itibaren medreselerin sayısı hızla artmıştır. Başta Edirne, Bursa ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde onlarca medrese açılmıştır.

  1. yüzyılda başlayan yenilik hareketleri kapsamında açılan medreselerde ise vaiz, hattat ve kadı yetiştirilmiştir.

Medreselerin Yapılış Amaçları ve Genel Özellikleri Nelerdir?

Medreselerin yapılış amacı öğrencilere İslam ilimlerini ve temel bilimleri öğretmektir. Bu eğitim kurumlarında verilen derslerden bazıları şunlardır:

Fıkıh: Fıkıh derslerinde İslam hukukunun temel kaideleri ile Ukubat ve Muemalat öğretilirdi.

Kelam: Vahdaniyet başta olmak üzere temel İslam akaitlerinin öğretildiği ilme kelam denir.

Felsefe: 10. yüzyıldan itibaren Anadolu’da açılmış medreselerde felsefe öğretilmeye başlandı. Dönemin en önemli İslam filozofları olan Farabi, İbn-i Nefis, İbn Bacce ve Siraceddin Umrevi, Anadolu’da açılmış olan medreselerde felsefe eğitimi aldı.

Medreselerde verilen diğer dersler ise tefsir, geometri ve mantıktır. Bu eğitim kurumlarında dersler Farsça ve Arapça veriliyordu. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğunda da bu gelenek sürdürülmüş, bilim dili olarak Arapça, edebiyat dili olarak ise Farsçaya yer verildi.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet