Menkul Sermaye İradı Nedir? Hesaplama Yöntemleri Nelerdir?

Sahiplerinin zirai, ticari ya da mesleki faaliyetlerinin dışında kalan nakit sermaye ya da para ile temsil edilen değerler neticesinde müteşekkil sermaye ile elde edilen kar payları, kira, faiz ya da buna benzer iratlar menkul sermaye iradı olarak isimlendirilmektedir.

Menkul Sermaye İradı Nedir?

Gelir Vergisi kanununda 75. maddede menkul sermaye iradı sahiplerinin mesleki, ticari ya da zirai faaliyetleri dışında kalan nakit sermaye ya da parayla temsil edilen değerlerden müteşekkil olan sermaye ile elde edilen far, faiz ya da kiralara verilen isimdir.

Menkul sermaye iradı sayışan gelirler şu şekildedir;

Çeşitli kurumların idari meclis başkanları ile üyelerine verilen kar payları

Çeşitli hisse senetlerinin kar payları

İştirak hisselerinden elde edilen kazançlar

Tüm alacak faizleri

Devlet tahvili ile hazine bonosu faizleri ve de tüm tahvil ve bono faizleri

Hisse senetleri ile tahvillerin vadesi gelmeyen kuponlarının satışlarından kazanılan bedeller

Mevduat faizleri

Tüm senetlerin iskonto edilmesi ile alınan ıskonto bedeli

İştirak hisselerinde sahipleri adına tahakkuk edilmeyen kar paylarının devir ve temliki ile alınan paralar ve ayınlar

Repo gelirleri

Menkul kıymetler yatırım fonlarına katılım belgeleri için ödenmekte olan kar payları

Hesaplama Yöntemleri Nelerdir?

07.12.2019 da yayınlanan Resmi Gazetede yayımlanmış olan 7194 sayılı dijital hizmet vergisi kanunu, bazı kanunlar ve bunun yanında 375 sayılı kanın hükmünde kararname değişikliği yapılması hakkındaki kanun ile ilgili olarak vergi tarifelerinde tekrardan düzenleme yapılmıştır. Buna göre vergi tarifesi şu şekildedir;

18.000 TL ye kadar

40.000 TL de 18.000 olan kısmı için 2700 geri kalan kısım için %20 şeklindedir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet