Mide Anatomisi: Kısaca Midenin Bölümleri Ve Görevleri

Sindirim sisteminin en önemli parçası olan mide, çok önemli görevleri bulunan hayati öneme sahip bir organdır.

Mide Anatomisi: Kısaca Midenin Bölümleri ve Görevleri

Vücutta midenin bulunduğu yere yakından bakalım. Mide; diyaframın altında ve karın boşluğunun sol üst kısmında yer alır. Mide sindirim kanalının en geniş kısmıdır. Bir başka anlatımla mide; yemek borusu ile on iki bağırsağı arasında yer alır.

Midenin ön ve arka olmak üzere iki bölümü vardır. Midenin ön yüzüne Latince olan “facies anterior” ve arka yüzüne de “facies posterior” denir. Mide sindirim sisteminin en geniş bölümüdür ve vücuda alınan besinleri depolar. Midenin görevlerini özetle şu şekilde sıralamak mümkündür:

Mide, alınan gıdaları depolama görevini üstlenir.

Midenin besinleri karıştırma fonksiyonu vardır.

Midenin, besinlerin sindirilmesi için mide sıvısı ile bunları karıştırma görevi vardır.

Midenin, besinlerin emilimini sağlamak üzere bağırsaklara iletilme görevi vardır.

Mide, çok yönlü ve çok komplike bir çalışma biçimi olan önemli bir organdır. Midenin bölümlerine kısaca göz atmak gerekirse, midenin 5 bölümünü ana hatları ile şu şekilde saymak mümkündür:

Midenin, yemek borusu ile birleştiği kısma “özofagus” denir.

“Fundus gastricus” adı verilen bölüm ise midenin üst kısmıdır ve kubbe şeklindedir. Bu bölüm genellikle hava ile doludur.

“Corpus gastricum” denilen bölüm ise midenin en büyük ve önemli kısmıdır.

Midenin corpus bölümünden sonra gelen kısmına da “pars plyorcia” adı verilir.

Midenin en alt kısmına ise “pylorus” denmektedir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet