Muksirun Ne Demek? Muksirun Sahabeler Kimlerdir?

Muksirun terimi, kelime manasıyla sayıca çok olmak anlamına gelmektedir. İslami kaynaklarda kullanıldığı üzere, bu terim hadis rivayet etmekle ilişkilendirilir.

Muksirun Ne Demek?

Sayıca çok olmak ve artmak anlamları taşıyan muksirun, hadis rivayet eden sahabileri belirtmek için kullanılmaktadır. Buna göre, Hz. Muhammed’in vefatıyla birlikte yaşayan sahabe sayısının yüz binin üzerinde olduğu rivayet edilmektedir. Bunların birçoğu az veya çok hadis rivayet etmişlerdir. Az sayıda hadis rivayet edenler mukıllun olarak anılmaktadır. Çok sayıda hadis rivayet edenlereyse muksirun sahabe denmektedir. Ancak kaynaklarda bunların sayısının altı, yedi veya dokuz olduğu yer almaktadır.

Muksirun Sahabiler Kimlerdir?

Hz. Muhammed’in vefatının ardından başta İslamiyet’in doğru öğrenilmesini sağlamak amacıyla pek çok hadis rivayet edilmeye başlamıştır. Bu noktada bazı sahabiler sayıca diğerlerinden fazla hadis rivayet etmişlerdir. Ahmed bin Hanbel’e göre sahabeden en fazla hadis rivayet edenlerin sayısı toplamda altıdır. Kendisi, muksirun sahabileri; Ebu Hüreyre, Abdullan bin Ömer, Enes bin Malik, Hz. Aişe, Cabir bin Abdullah ve Abdullah İbn Abbas şeklinde sıralamıştır.

Farklı dini kaynaklarda muksirun sahabilere birkaç isim daha ilave edildiği görülmektedir. Ahmed Muhammed Şakir, söz konusu altı isme üç isim daha ilave ederek sayıyı dokuza çıkarmaktadır. Muksirun sahabilere ilave edilen üç ismi; Ebu Said el-Hudri, Abdullah bin Mesud ve Abdullah İbn Amr şeklinde sıralamak mümkündür. Güvenilir müsnedlerde yer aldığı üzere Ebu Hüreyre’nin 3848 ile 5374 arasında hadis rivayet ettiği anlaşılmaktadır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet