Nötral Yağ Nedir? Nötral Yağların Özellikleri Nelerdir?

Lipit, bütün canlıların temel yapısında bulunan organik bileşiklerden bir tanesidir. Lipitler, doymamış ve doymuş yağlar olarak iki kısma ayrılır. Doymamış yağlar, oda sıcaklığı içerisinde sıvı halde bulunan lipitleri ifade eder. Doymuş yağlar ise oda sıcaklığı içerisinde katı hâlde bulunan lipitleri kapsar. Biyolojik bir önemi bulunan lipitler için yağ asitleri, fosfolipitler, steroitler, ve nötr lipitler örnek olarak gösterilebilir. Nötr lipitlerin diğer adı trigliserittir. Lipitler, insanların ve hayvanların temel besinleri içerisinde yer alır. Lipitler suyun içerisinde çözünemezler veya oldukça az bir düzeyde çözünürler.

Nötral Yağlar Nedir?

Bu yağlar nötr yağ veya trigliserit olarak da isimlendirilir. Doğada lipitlerin en fazla bulunan biçimidir. İçermiş oldukları karbon oranının oksijene göre daha fazla olmasından dolayı lipitler vücutta parçalandıklarında karbonhidratlara ve proteinlere kıyasla çok daha fazla enerji veren bir yapı oluşturur. Lipitlerin parçalanması için daha fazla oksijene gereksinim duyulur. Nötral yağlar hayvanlarda depo edilebilen lipit türüdür.

Nötral Yağların Özellikleri

Nötr yağlar, hayvan ve bitki hücrelerinin içinde depolanmış bir şekilde bulunan lipitlerdir. Nötral yağların temel yapıları C55H98O6 şeklinde olur. Monomerleri ise gliserol ve yağ asitleridir. Nötral yağlar bir gliserol molekülü ile birlikte üç molekül yağ asidinin ester bağları ile bağlanması sonucunda ortaya çıkar. Yağ asitleri ile gliserol arasında ise üç ester bağı bulunur. Doymuş yağlar, doymamış yağlar ve mumlar bu grubun içerisine girer.

Nötral Yağların Formülü Nedir?

Nötral yağlar şu şekilde formül ile ifade edilir: 3*yağ asidi + gliserol -> nötr yağ + 3*su

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet