Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Öğrenmeyi, kişilerin yaşantılar sonucu davranışlarında meydana gelen oldukça uzun süreli değişimlerdir biçiminde tanımlamak mümkündür.

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Öğrenmenin karmaşık bir yapısı vardır. Öğrenmenin üzerinde etkili olan unsurlar belli başlıklar altında incelenmektedir. Öğrenmeyi etkileyen faktörler şu başlıklar altında toplanır:

Sosyokültürel etkenler: Kişilerin davranışları, sosyal etkiden bağımsız değildir. Buna bir örnek olarak “öğrenilmiş çaresizlik durumu” gösterilebilir. Bu durum, kişinin ne yaparsam yapayım zaten durumu değiştiremem düşüncesidir ve sosyal anlamda öğrenmenin önünde olumsuz bir etkendir. Bu tarz bir durum, fiziksel ya da duygusal stres neticesi ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde öğrenilmiş çaresizlik durumu geliştirmiş kişilerde, sorunlarla mücadele etme gücü azalmakta ve çökkünlük belirtileri ortaya çıkmaktadır.

Öğrenme ve motivasyon: Öğrenmeyi etkileyen en önemli faktör ise motivasyondur. Motivasyon, organizmanın öğrenme için güdülenmesi demektir, öğrenme için ihtiyaç duyulması anlamına gelmektedir.

Genel uyarılmışlık hali: Öğrenmeyi etkileyen önemli bir diğer faktör de uyarılmış olma halidir. Uyarılmışlık halinin dozu da mühimdir. Aşırısı bireyde kaygı ve heyecana neden olurken düşük uyarılmışlık halinde enerji düşük seviyelerde bulunacağı için yine istenen düzeyde olmayacaktır. Doğrusu, bireyin tamamen uyanık, tüm enerjisini yapılacak iş üzerinde yoğunlaştırmasıdır.

Yaş: Öğrenme ile olgunlaşma halinin bir denge içerisinde olması zorunludur. Çünkü birçok davranış, öğrenme ile olgunlaşmanın bir arada bulunmasını mecburi bir durumdur. Olgunlaşma ise ancak yaşa paralele şekilde gerçekleşen bir durumdur.

Zeka: Zekanın kısa tanımı, insanın kavrayış gücünü gösterir şeklindedir .Kişinin zeka düzeyi ne kadar yüksekse, öğrenme o denli kolaydır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet