Olgun Zıt Anlamlısı Nedir? Olgunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Sıfat anlamlı kelimelerimizden olan olgun kelimesinin gerçek anlamlarının yanında mecaz anlamları da bulunmaktadır. Olgun kelimesinin gerçek anlamı; yenebilecek duruma gelmiş olan meyve olurken,
mecaz anlamları ise; tamamlanmamış, iyice düşünülmemiş, görgü ve hoşgörüsü yeteri kadar gelişmiş olan kimse olmaktadır.

Olgunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Her nasıl ki olgun kelimesinin mecaz ve gerçek anlamları birden fazla ise aynı şekilde zıt anlamlı kelimeleri de birden fazla olmaktadır. Olgun kelimesinin zıt anlamları ise; çiğ, ham ve hoppa olmaktadır.

Buradan da anlaşılacağı üzere yenmeye hazır olan meyvenin karşılığı olan zıt anlam ham olurken; görgülü kişi anlamının karşıt kelimesi ise hoppa olmaktadır. Son olarak iyice düşünülmüş ve tamamlanmış anlamlarının karşılığı ise çiğ olmaktadır. Bu yazımızdan da anlaşılacağı üzere kelimelerin bütün anlamlarını karşılayan zıt anlamlar bulunmaktadır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet