Özel Karakter Nedir? Özel Karakter İçeren Şifre Örnekleri Nelerdir?

Adından da anlaşılacağı üzere özel karakterler klavye üzerinden belli başlı Bazı tuşlara basmak suretiyle ortaya çıkar. Değişik şekiller bütünü olarak da ifade edilebilecek olan özel karakterler, amaca uygun olarak yaşamda değişik noktalarda kullanılır.

Özel Karakter Nedir?

Klavye üzerinde yer almayan karakterlere özel karakter denir. Klavye üzerindeki birkaç farklı tuşa aynı anda basmak suretiyle özel karakterler elde etmek mümkün. Aynı zamanda bir dosya üzerinden karakter eşlemini açarak da yine özel karakterler elde edebilir. Böylece dosyalar ile beraber aynı zamanda birçok farklı sosyal medya üzerinde bu karakterleri kullanmak mümkün. Ancak günümüzde daha çok özel karakterleri elde edebilmek için, klavye üzerinden tuşlar ezberlenir ve buna bağlı olarak kullanılır.

Özel Karakter İçeren Şifre Örnekleri Nelerdir?

Özellikle herhangi bir yer için bir şifre oluştururken özel karakter kullanmak daha güvenli bir unsur teşkil eder. Böylece şifre kimse tarafından bulunamaz ve rahatlıkla kullanılabilir. Bunu gerçekleştirirken şifre içerisinde bazı farklı unsurlar kullanılmalıdır. Bunlar içerisinde harf, sayı ve aralara serpiştirilmiş suretiyle özel karakter öne çıkar. Aynı zamanda alt tire kullanılabilir ve böylece daha bilinemeyen ve güçlü bir şifre elde edilebilir. Bir örnek vermek gerekirse şu karakterler şifre içerisinde değerlendirilebilir;

Örnek: ® Ὠ ∞ Ø √ ă

Yukarıda verilen özel karakterler ve semboller kullanılmak suretiyle, kişisel olarak güvenli bir şifre oluşturmak mümkün olabilir. Bu karakterlerin arasına rakamlar ve harfler ile beraber çizgiler konabilir. Her açıdan güvenlik konusunda bu durum oldukça önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet