Protista Nedir? Maddeler Halinde Protista Alemi Özellikleri Nelerdir?

Beslenmeleri fagositoz, absorbsiyon ya da fotosentez ile çoğalmaları ise eşeysiz ya da eşeyli üreme ile gerçekleşen protistaların hareketsiz olanları olabildiği gibi; yalancı ayaklar, siller ya da kamçı ile hareket edenleri de bulunur. Yaklaşık olarak soyu tükenmiş 60.000 kadar fosil türü bilinmektedir.

Protista Nedir?

Çok hücreli ya da bazıları tek hücreli olan protista âlemindeki canlıların tümü ökaryot hücreye sahiptir. Koloni halinde ya da bireysel yaşarlar. Suyun boşaltımını sağlayan kontraktil kofullar tatlı sularda yaşayan tek hücreli üyelerinde bulunur. Mantarlar, bitkiler ve hayvanlar alemlerinden hiçbirine uymayan canlı çeşitlerinin protista aleminde bulunduğu görülür.

Bazı protistalar diğer canlılarla karşılıklı etkileşimde bulunarak bazıları da fotosentez yaparak yaşar. Protistaların bazı türlerinin hayvan ve bitki hastalıklarından sorumlu olduğu bilinir. Protistaların genellikle sulu ortamlarda yaşarlar. Başka canlıları habitat olarak kullanan ve nemli ortamlarda yaşayan ve protistalar da vardır.

Protista âlemi algler, cıvık mantarlar, silliler, sporlular, ayaklılar ve kök kamçılılar şeklinde 6 gruba ayrılır. Gruplar birbirlerine benzer özellikler bulundursa da fazla sayıda çeşitli özellik taşır.

Protista Alemi Genel Özellikleri

Protista âlemi üyeleri bakteriler ve arkelerden içerisinde bulundurduğu bazı organellerinin sayesinde ayırt edilir. Şu an protistaların yaşayan 60.000 kadar türü ve mevcut sayı kadar da nesli tükenmiş fosil türleri bulunur. Protista aleminin üyeleri beslenme, yaşama, vücut şekli ve üreme biçimi bakımından büyük farklılıklara sahiptir. Protistaların genel özellikleri şöyledir.

Yalancı ayak, kamçı ve sil gibi yapılarla hareket eden türleri bulunduğu gibi hareket edemeyen protista türleri de bulunmaktadır.

Protista alemi üyelerinin çoğunluğu mikroskobiktir.

Çok hücreli grupları bulunsa da bu gruplarda doku oluşumu yoktur.

Bazıları ototrof, bazıları heterotrof beslenir. Bazı türleri ise hem heterotrof hem ototrof beslenme biçimine sahiptir.

Protistaların mutualist ve parazit yaşayan türleri de mevcuttur.

Protistaların Parazit yaşayan türlerinin çoğu konak canlıda hastalığa sebep olur.

Tomurcuklanma, bölünme ya da sporla gibi eşeysiz üreyenler olduğu gibi eşeyli üremede mevcuttur. Genellikle stres zamanlarında eşeyli üreme görülür.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet