Rasyonalizm (Akılcılık) Nedir? Rasyonalist Ne Demek, Kime Denir?

Diğer rasyonalist filozoflar ve en önemli eserleri şu şekildedir:

1- Immanuel Kant – Yaşamın Anlamı

2- Rene Descartes – Yöntem Üzerine Düşünceler

3- Voltaire – Candide ya da İyimserlik

4- Farabi – İdeal Devlet

Rasyonalizm (Akılcılık) Nedir?

Akılcılık ve usçuluk adıyla da bilinen rasyonalizm, mevcut gerçekliklerin sadece zihin yoluyla idrak edilebileceğini savunan felsefi görüştür. Bu görüşe göre sezgi ya da duyularla algılanabilen her şeyin gerçekliğinden şüphe edilebilir. Çünkü hem duyular hem de sezgiler yanıltıcı olabilir.

Mevcut bilgilerin doğruluğu da tüme varım yöntemiyle ele alınır. Buna göre bir bilginin içeriği kadar kim tarafından, ne zaman ve hangi koşullarda aktarıldığı da önemlidir. Bir bilginin doğruluğu tek bir yönüyle değil birçok yönüyle sorgulanır. Ve ancak akla ve mantığa uygun bilgiler doğru ve geçerli sayılır.

Rasyonalizm, metafiziğe ve sezgiciliğe tepki olarak doğmuştur. Çünkü her iki felsefi disiplinde de aklın temel ilkeleri reddedilir. Rasyonalizmde ise gözlem, karşılaştırma, tümden gelim ve tümevarım gibi usçu yaklaşımlar ön plandadır.

Rasyonalizm, 17. yüzyılın ikinci yarısında başlayan Aydınlanma Çağ’ında da etkili olmuştur. Rasyonalist yazarlar kaleme aldıkları eserlerle Fransız İhtilalinin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Rasyonalist Ne Demek, Kime Denir?

Rasyonalizm felsefesini savunan düşünürler rasyonalist olarak nitelendirilir. Rene Descartes, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Gottfried Leibniz ve Thomas Paine, en önemli rasyonalist filozoflar arasında yer alır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet