Sınırlı Ehliyetsizler Kimlerdir? Sınırlı Ehliyetsizlerin Yapamayacağı İşlemler Nelerdir?

Sınırlı ehliyetsiz kişilerin yapacağı ve de yapamayacağı bazı konular yer almaktadır. Toplum pek çok sayıda sınırlı ehliyetsiz kişiler de yer almaktadır.

Sınırlı Ehliyetsiz Kimlerdir?

Sınırlı ehliyetsiz olan kişiler kendilerini borç altına sokmakta olan hukuki işlemleri sadece yasal temsilcilerinin rızası ile beraber yapabilirler. Fakat bazı durumlarda da sınırlı ehliyetsizler kendilerini de borç altına sokan bazı hukuki işlemleri tek başına da yapabilmektedir. Bu bağlamda özel durumlar şunlardır

Öncelikle ana ve baba tarafından herhangi bir meslek ve ya sanatla uğraşması için çocukları kendi malından verilen bir kısmın ya da kendi kişisel kazancının yönetiminden yararlanma hakkı çocuğa ait olmaktadır

Vesayet altında yer alan kişiye vesayet makamı tarafından meslek ve ya sanatın yürütülmesi amacı ile izin verilmişse o kişi bu durumla ilgili hemen hemen her türlü olağan işlemleri de yapmaya yetkili değildir

Vesayet altında olan kişi, kendi tasarruflarına bırakılmış olan mallarla vasinin izni ile çalışarak kazandığı malları da serbestçe yönetir ve de kullanır.

Sınırlı ehliyetsiz olanlar, kendilerini borç altına sokmamakta olan işlemlerle kişiye sıkıya bağlı işlemleri yapabilirler. Bunun için de yasal olarak temsilcilerinin iznine de gerek yoktur. Buna ek olarak örnek vermek gerekir ise sınırlı ehliyetsizlere bir arkadaşı tarafından herhangi bir kitap hediye edilir ise bu işlemin genellikle geçerli olabilmesi adına velinin iznine de gerek olmaz.

Bazı hukuki işlemler de vardır ki bunları sınırlı ehliyetsiz kişiler yapamayacağı gibi aynı zamanda yasal temsilcisi olanlarda yapamaz. Bunlara aynı zamanda da yasak işlem denilmektedir.

Sınırlı Ehliyetsizlerin Yapamayacağı İşlemler Nelerdir?

Günümüzde sınırlı ehliyetsizlerin yapamayacağı işlemler aşağıdaki gibidir. Bunlar;

Kefalet sözleşmesi yapmak, önemli miktarlarda bağışlamak, vakıf kurmak ve de rekabet yasağı sözleşmeleri yapmak şeklinde yer almaktadır. Genel olarak bu kişiler belirlenmekte olan işlemleri yapamazlar. Sınırlı ehliyetsiz kişilerin bu işlemleri yapması yasak şeklinde adlandırılmaktadır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet