Eğitim-Sen Haberi:
Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İle Siverek Öğrenci Derneği Arasında İmzalanan Protokolün İptali ve Yürütmenin Durdurulması İstemiyle Dava Açtık

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Siverek Öğrenci Derneği arasında yapılan işbirliği protokolü imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Protokolün 1. maddesinde protokolün amacının, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Siverek Öğrenci Derneği arasında eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel alanları kapsayan işbirliği esaslarını belirlemek olduğu, “Kapsam” başlıklı 2. maddesinde Siverek merkezde yer alan tüm ortaokul ve liselerde eğitim öğretim gören öğrencilerin Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Siverek Öğrenci Derneği tarafından ortaklaşa uygun görülecek bilimsel, sportif ve kültürel çalışma ve projelerine Siverek Öğrenci Derneği’nin uygun göreceği yer ve zamanlarda okulların ve gençlik merkezinin laboratuvar, kütüphane, konferans salonu, spor salonu gibi sosyal tesislerinden yararlanmalarını kapsayacağı yer almıştır.  Söz konusu protokolde 1.5. yükümlülükler maddesinde Siverek Öğrenci Derneği’ne ilişkin yükümlülükleri düzenleyen 1.5.1 alt maddede 2019-2020 eğitim-öğretim yılında uygun görülen ortaokul ve liseler ve pansiyonlarda belirlenen takvim doğrultusunda öğrencilere yönelik değerler eğitimi ile ilgili seminerler yapmak; öğrenci, öğretmen, veli ve paydaşlara yönelik tertip edilecek eğitici ve öğretici seminer, panel, konferanslar, bilimsel, kültürel ve sportif yarışmalar için personel temini konusunda destek vermek; okullarda öğrencilere yönelik panolar oluşturup, bilimsel, kültürel, manevi ve ahlaki konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması vb. maddeler yer alırken aynı maddenin 1.5.2 Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yükümlülükleri başlıklı alt maddesinde eğitim, öğretim ve yönetimde verimliliğin artırılması, kalitenin yükseltilmesi ve sürekli gelişimin sağlanması için araştırma yapılması, bu konularda iyileştirmeye yönelik projelerin hazırlanması ve uygulanması için Siverek Öğrenci Derneği’ne önerilerde bulunmak; protokolde yer alan etkinliklerin sağlıklı ve verimli uygulanması için Siverek Öğrenci Derneği’ne destek olmak, gerekli ortamı oluşturmak; Siverek Öğrenci Derneği tarafından yayınlanacak olan yarışma şartnamelerini okullara duyurmak maddeleri yer almaktadır. Bu protokolün 1.7.Süre başlıklı maddesinde protokolün 12 ay boyunca geçerli olacağı belirtilmiş, ekinde de etkinlik takvimi ve değerler eğitimi seminerlerinin konuları ve seminerin verileceği okulların listesi yer almıştır. Bu konular arasında dinsel referanslara göre belirlenmiş konular yer almaktadır. Kamusal ve laik eğitimin savunulması istemiyle bu protokolün iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtık.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın
Yazar: Serpil

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir