Siyaset Nedir, Tdk Sözlük Anlamı Ne Demek? Siyasetin Amacı Nedir?

Siyaset kelimesi sadece gerçek ve terim anlamında değil mecazi anlamda da kullanılır. Kişinin menfaatlerini gerçekleştirmek adına uyguladığı yöntemlerin tamamına siyaset denir.

Siyaset Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

Devletin idari kademelerinde yer alan politikacıların ülkenin yönetimi, ekonomisi ve güvenliği kapsamında sürdürdüğü çalışmalara siyaset adı verilir. Siyasetin amacı hem iktidarda kalmak hem de halka hizmet sunmaktır.

Siyasetin Amacı Nedir?

1- Yasama, yürütme ve yargı organlarının bağımsız bir şekilde görevlerini sürdürmelerini sağlamak.

2- Ülkeyi iç ve dış tehditlere karşı korumak.

3- Devletin diğer devletlerle olan ilişkilerini düzenlemek.

4- Halkın taleplerini karşılamak.

5- Bürokrasi ve diplomasi alanında gerekli faaliyetleri yürütmek ve usulsüzleri ortadan kaldırmak.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet