Tebaa Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Tebaa Kime Denir?

Arapçadan Türkçeye geçmiş olan tebaa sözcüğü günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tebaa Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Arapça kökenli bir sözcük olan tebaa bugün de hala kullanılmaktadır.

Tebaa kelimesinin manasını araştırırken elbette ilk bakılacak kaynak Türk Dil Kurumu sözlüğü olacaktır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde “tebaa” kelimesinin karşılığında şöyle açıklama bulunmaktadır.

Uyruk ( Bir devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olmak durumu.)

Tabi olan

Tebaa, bir devletin hükümranlığı altında bulunan kimseleri tarif eder. Fakat doğrusu bir devlete değil daha çok kral, sultan ya da bir şekilde tek başına monarşik bir biçimde egemenliğini sürdüren kimseye bağlı olarak yaşayan halk kesimini anlatır.

Tebaa Kime Denir?

Tebaa, vatandaşlık ya da yurttaşlık kavramından çok farklıdır. Çünkü tebaanın vatandaşlık ve ya yurttaşlık hakkı bulunmamaktadır. Bir krala, sultana ya da padişaha bağlıdır. Bu sebeple tabi olmaktan çok farklı anlam ve haklar içeren yurttaşlık kavramına pek uzak bir kavramdır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet