Teknoloji mahkumiyetinden kitabın özgürlüğüne yönelim

Eğitimde yeni bir boyutla karşı karşıyayız. Çoğu kimsenin hesap etmediği, ailelerin yaşanan süreç içinde nasıl bir tutum takınacakları konusunda, eğitimcilerin planlama ve uygulamada çelişkiler yaşadığı bu sürecin içinden en az zararla ve az da olsa olabildiğince kazançla çıkmak için çeşitli planlamalar yapılıyor. Yapılan planlamaların önemli bir kısmı günü kurtarmadan ve geçici çözümler üretmeden öteye geçemiyor. Unutulmamalı ki, planlama yapabilmek için öncelikle durum tespitinin sağlıklı ve çok yönlü yapılması gerekiyor. Günü kurtarmak yerine geleceği inşa edecek planlamalara ve bunları uygulayacak yeterliliğe sahip eğitimcilere ihtiyaç var.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Hürriyet