Temel Büyüklük Nedir? Temel Büyüklük Ölçen Aletler Nelerdir?

Temel büyüklük fizikteki tüm kavramların ölçümü için kullanılmaktadır. Bu nedenle oldukça önemli bir konudur. Türetilmiş olan büyüklüklerin bilinmesi gerekli değildir. Ancak temel büyüklüklerin ve ölçüm aletlerinin bilinmesi gerekmektedir.

Temel Büyüklük Nedir?

Niceliklerin büyüklüklerinin ölçüm aletleri yardımı ile belirlenmesi ölçüm olarak isimlendirilmektedir. Ölçülen büyüklüklerin karşılaştırılması için o büyüklüğün cinsinden olan seçilen değişmez ise birim olarak isimlendirilmektedir.

Birimler karışıklıkların önlenmesi amacı ve Uluslararası birliğin sağlanması için standart olarak belirlenmektedir. Bu nedenle fizikte SI birim sistemi kullanılır.

Fizikte büyüklükler iki şekilde ölçülmektedir;

Ölçülebilir olmalarına göre

Yönlü olup olmamalarına göre

Ölçülebilir olmalarına göre de ikiye ayrılmaktadır. Bunlar;

Temel büyüklükler

Türetilmiş büyüklükler

Temel büyüklük; kendi başına kullanıldığı zaman bir anlam ifade eden veya ölçülmesi için kendi dışında bir büyüklüğün kullanılmasına gerek olmayan büyüklüklere verilen genel isimdir.

Türetilmiş olan büyüklükler ise en az iki temel büyüklük ile ifade edilen büyülüklerin genel ismidir.

Fizikte 7 tane temel büyüklük bulunmaktadır. Bunlar; Kütle (m), uzunluk (l), zaman (t), sıcaklık (T), akım şiddeti (i), ışık şiddeti (ı), madde miktarı (n) şeklinde ifade edilebilir. Bu temel büyüklüklerin birimleri sırası ile kilogram, metre, saniye, kelvin, amper, candela, mol şeklindedir. Sıcaklık birimi genelde santigrat olarak düşünülmektedir. Ancak kelvindir ve buna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Temel Büyüklük Ölçen Aletler Nelerdir?

Kütle eşit kollu terazi ile, uzunluk metre ile, zaman kronometre ile, sıcaklık termometre ile, akım şiddeti ampermetre ile, ışık şiddeti ise fotometre ile ölçülmektedir. Madde miktarını ölçmek için bir ölçüm aleti bulunmamaktadır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet