Temsil Heyeti Nedir? Heyet-İ Temsiliye Ne Zaman Kurulmuştur?

Mondros Mütarekesi’nden sonra devletin kurtuluşu adına temsil heyeti önemli bir yer tutar. Tarihi açısından büyük bir öneme sahip olan bu yapılanma, ülkenin kurtuluşu noktasında güçlü bir düzen sağlama imkanı vermiştir. Tabii aynı zamanda heyet-i temsiliye olarak da bilinen temsil heyetinin ne olduğu, internet üzerinden de sık araştırılıyor.

Temsil Heyeti Nedir?

Mondros mütarekesinin ardından itilaf devletleri tarafından Anadolu toprakları işgal edilmişti. Daha sonra ulusal direnişin başlaması ile beraber, Ulusal bir meclis (TBMM) kurulana dek bir yürütme organı gerekiyordu. Bu doğrultuda Milli Mücadele’yi yürütme organına Temsil Heyeti denmektedir.

Daha doğrusu heyet-i temsiliye olarak ifade etmek mümkün. Böylece 23 Nisan 1920 tarihine kadar, heyet-i temsiliye önemli görevlerde bulunmuş ve mücadeleye güçlü bir katkı sağlamıştır.

Heyet-i Temsiliye Ne Zaman Kurulmuştur?

Kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından biri olarak öne çıkan Temsil Heyeti döneminin, hangi tarihte ve ne zaman kurulduğu merak edilen konulardan biridir. O dönem İstanbul hükümeti’ne karşı alternatif bir hükümet kurmak gerekiyordu. İşte bu doğrultuda 27 Aralık 1919 tarihinde, heyet-i temsiliye kuruldu. Özellikle Millet Meclisi’nin kurulması açısından oldukça önemli ve aktif bir rol oynamıştır. Böylece ülkenin birçok farklı yerinden vekilin bir araya gelmesinde önemli bir katkı sağladığını söylemek mümkün. Kurtuluş mücadelesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulana kadar düzenli bir şekilde devam etmesi konusunda oldukça etkili bir yapıdır. Daha sonra yerini 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bıraktı.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet