Toprak Alkali Metaller Hangi Gruptadır Ve Kısaca Özellikleri Nelerdir?

Toprak alkali metaller periyodik tabloda grup elementleridir. Periyodik tabloda sarı renk ile vurgulanan elementler alkali toprak element grubuna ait olmaktadır.

Toprak Alkali Metaller Hangi Gruptadır?

Alkali topraklar periyodik tabloda Grup IIA’sında yer alan elementler olmaktadır. Tablonun ikinci sütununda yer almaktadır. Periyodik tabloda alkali toprak merallerin olduğu elementler listesi kısa olmaktadır. Atom numarası artması sırasına göre element isimleri şunlardır:

– Be: Berilyum
– Mg: Magnezyum
– Ca: Kalsiyum
– Sr: Stronsiyum
– Ba: Baryum
– Ra: Radyum

Toprak Alkali Metallerin Kısaca Özellikleri Nelerdir?

Alkali topraklar metallerin pek çok özelliği aynı olmaktadır. Alkali topraklar düşük elektron ilgisine ve düşük elektronegatifliğe sahip olmaktadır. Alkali toprakların dış kabuklarında elektron bulunmaktadır. Bu elektron sayısı 2’dir. Alkali metallerden daha küçük atom yarıçaplarına sahip olmaktadırlar. Bunlar dışında iki değerlik elektronu çekirdeğe sıkıca bağlı olmaktadır. Bağlı olması sebebiyle de alkali topraklar iki değerlikli katyonlar oluşturmak amacı ile elektronları kolay bir şekilde kaybederler.

Toprak alkali metallerin ortak pek çok özellikleri bulunmaktadır. Bu metallerin ortak özelliklerini kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:

– Dış kabuklarında iki elektron ve tam bir dış elektron kabuğu bulunmaktadır.
– Düşük elektron ilgisi bulunur.
– Genellikle düşük yoğunluğa sahiplerdir.
– Düşük elektronegatifliğe sahiplerdir.
– Metallere göre nispeten daha düşük erime ve kaynama noktaları bulunmaktadır.
– Alkali toprak metalleri alkali metallerden daha azdır. Buna rağmen çok reaktiflerdir.
– Bu elementler yüzey oksit tabakaları oluşturmak için hava ile reaksiyona girerler. Bu nedenle genellikle donuk görünürler. Fakat buna rağmen saf metaller gibi parlar ve gümüş, beyazlardır.
– Tüm alkali topraklar aşındırıcı alkali hidroksit oluşturur. Berilyum bunu dışında kalmaktadır.
– Tüm alkali topraklar halojenler ile reaksiyona girerler. Böylece halojenürleri oluştururlar.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet