Trigonometri Formülleri Nelerdir? Kısaca Trigonometrik Formüller Konu Anlatımı

Trigonometri formülleri, trigonometri konusu adı altında kullanılan ve tanımlanan bir matematik konusu olarak bilinir. Lisede her düzeyde gösterilen bu konu, formüller açısından farklılık göstermektedir.

Trigonometri Formülleri Nelerdir?

Matematikte çok kullanılan ve pek çok yerde ihtiyaç duyulan bir konu olan trigonometri formüller doğrultusunda kolaylık sağlayan bir konu olarak bilinir. Trigonometrik fonksiyonlar pek çok şekilde ve aşağıdaki gibi ayrılabilir:
1. Kosinüs fonksiyonu: Bir x sayısını cosx şekline dönüştüren fonksiyona verilen ad olarak tanımlanır. f(x) eşittir cosx anlamına gelir. Birim çemberin üzerinde yer alan P noktası ile eşleşmiş olan açı olmak üzere P noktasının apsisi, a reel sayısının kosinüsü olarak adlandırılır. f: R = [ -1, 1 ] olarak tanımlanır.
2. Sinüs fonksiyonu: Bir x gerçek sayısını sinx dönüşümünü sağlayan fonksiyonuna verilen ad olarak tanımlanır. f : R = [ -1, 1 ] yani f(x) = sinx anlamına gelir.
3. Tanjant fonksiyonu: x = 1 doğrusunun adına tanjant ekseni adı verilir. t = tana olarak adlandırılır.
4. Kotanjant fonksiyonu: y = 1 doğrusuna kotanjant adı verilmektedir. c = cota olarak tanımlanır.

Kısaca Trigonometrik Formüller Konu Anlatımı

1. tan a = sin a bölü cos a eşittir 1 bölü cot a
2. cot a = cos a bölü sin a = 1 bölü tan a,
3. 1 + tan kare a = 1 bölü cos kare a,
4. tan a . cot a = 1,
5. sin (2a) = 2 . cos a . sin a,
6. cos (2a) = cos kare a – sin kare a = 2 . cos kare a – 1 =1 – 2 . sin kare a bazı trigonometri kurallarıdır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet