Tümsek Zıt Anlamlısı Nedir? Tümseğin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Tümsek kelimesi anlam olarak küçük tepe veya çıkıntı olmaktadır. Diğer anlamları ise kabarıklık, tümbek ve şişkinlik olmaktadır. Diğer bir değişle standart bir alan ya da seviyeden daha yüksekte duran bir nokta işaret edilmektedir.

Tümseğin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Tümseği açıklamak için birbirinden farklı birçok kelime kullanılmaktadır. Buna farklılıklara karşılık olarak da tümsek kelimesinin birden fazla farklı anlamı bulunmaktadır. Bu zıt anlamlı kelimeler ise; çökük ve çukur olmaktadır.

Tümsek kelimesi genel manası nasıl ki yüzeyden daha yüksek bir noktayı ifade ediyorsa; zıt anlamlı kelimeleri olan çökük ve çukur da yüzeyden daha alçak bir noktayı ifade etmektedir. Diğer bir yandan hem tümsek kelimesi hem de zıt anlamlı kelimeleri dilimizde isim olarak nitelendirilen grupta yer almaktadır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet