Turancılık Nedir?, Turancılık Temsilcileri Kimlerdir? Turancı Kime Denir?

Turancılık sadece Türkler arasında değil aynı zamanda dünya çapında birçok farklı ulus için de ön plana çıkmaktadır. Bu konuda bilgi almak isteyen birçok kişi ise internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor.

Turancılık Nedir?

Bütün Ural Altay kavimlerinin birliğini savunan siyasi görüşe Turancılık denir. Türk tarihi ve anlayışı üzerinden bu ifade kapsamında ele alınmaktadır. Öncelikle Macarlar, Finler ve Bulgarlar ve Estonlar ile beraber Ruslar içerisindeki Fin-Ugor kavimleri ile beraber Moğollar ve Türklerin bir araya getirilmesi üzerinden meydana gelmiştir.

Turancılık Temsilcileri Kimlerdir?

Türk tarihi açısından özellikle Cumhuriyetten sonra Turancılık konusunda çok önemli temsilciler bulunmaktadır.

– Yusuf Akçura

– Necip Asım

– Veled Çelebi

– Rıza Tevfik

– Agop Boyacıyan

Özellikle Turancılık ideali kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirmiş kişiler olarak öne çıkmaktadırlar. Diğer bir ifade ile Turancılık için en önemli temsilciler şeklinde anlatmak mümkün.

Turancı Kime Denir?

Türk tarihi açısından Ural-Altay kavimlerinden başlamak suretiyle, günümüze kadar ulaşmış tüm toplulukları siyasi birlik altında toplayan kişileri Turancı denir. Bu birlik bütün farklı ülkelerin bir araya gelmesi ile beraber Ural-Altay kavimi ile bağlantılı olan herkesin bir araya gelmesi şeklinde öne çıkmaktadır.

Günümüzde hala Turancılık için bu görüşü sahiplenen pek çok kişi bulunmaktadır. Sadece Türk topluluğu içerisinde değil aynı zamanda dünya çapında da kendi ideali için bu düşünceyi savunan kişiler ya da gruplar yer alıyor. Türk topluluğu açısından ise Ural-Altay kavminden itibaren, bu kalbim ile bağlantı olan herkesin siyasi açıdan bir araya gelmesi şeklinde öne çıkar.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet