Türkçenin Ses Özellikleri Nelerdir? Türk Dilinin Ses Özellikleri Konu Anlatımı

Türkçe fonetik, yani yazıldığı gibi okunan diller arasında yer alır. Ancak belli başlı kelimeler ağız ve lehçe farklılıklarından ötürü bu kuralın dışındadır. Örneğin Türkçede ”ağabey” şeklinde yazılan kelime ”abi” şeklinde okunur.

Türkçenin Ses Özellikleri Nelerdir?

1- Türkçede iki sesli harf yan yana gelmez.

Faal, faul, taassup, fiil ve fail gibi kelimeler Türkçeye yabancı dillerden geçmiştir.

2- Yansıma sözcükleri olarak tanımlanan kelimeler dışında Türkçede kelimeler ”M” harfi ile başlamaz.

Mazruf, Malum, Mütemadiyen, Münferit, Mahal ve Mahrem kelimelerinin tamamı Arapça kökenlidir.

Medyum, Melankoli ve Mansiyon gibi kelimeler ise dilimize Fransızcadan geçmiştir.

3- Türkçe kelimeler ”i”, ”z” ve ”g” harfiyle de başlamaz.

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan zelzele, görkem, galibiyet, ironi, ikmal, ilelebet ve zatürre kelimelerinin tamamı yabancı dil kökenlidir.

”Zangır zangır” ve ”zırıltı” sözcükleri ise yansıma kelimeleri olduğu için öz Türkçedir.

4- Kalın ve ince ünlülerin bir arada kullanıldığı kelimeler büyük ünlü uyumu kuralına uyar.

Örnekler:

Çağrı – A ve I harflerinin ikisi de kalın ünlüdür. Dolayısıyla Çağrı kelimesi büyük ünlü uyumu kuralına uyar.

Direnç – Bu kelimede ince ünlü harflerden İ ve E harfleri kullanılmıştır. Direnç sözcüğü de büyük ünlü uyumu kuralına uyan kelimeler arasında yer alıyor.

Büyük Ünlü Uyumu Kuralına Uymayan Kelimeler:

1- Miras
2- Defans
3- Televizyon
4- Forvet
5- Heyecan

4- İki ünsüz harfle başlayan kelimeler öz Türkçe değildir.

Profesör – P ve R
Kronoloji – K ve R
Gram – G ve R
Prag – P ve R
Klasik – K ve L

5- Üstünde düzeltme işareti bulunan ve uzun okunan ünlülerin yer aldığı kelimeler Farsça ya da Arapça kökenlidir.

MİS L – M HREM – B Kİ – B DE – MU YENE

6- Son iki harfi ünsüz olan kelimeler Öz Türkçe değildir.

Faşizm

Bu kelimede z ve m ünsüz harfleri yan yana kullanılmıştır.

Bezm

Sohbet meclisi anlamına gelen bezm kelimesi öz Türkçe olmayıp dilimize Farsçadan geçmiştir.

7- Kökeninde birden fazla ünsüz kelime olan sözcükler de Türkçe değildir.

TAZAMMUN – TAARRUZ – TAAMMÜL – TEZEKKÜR

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet