Vekalet Nedir? (2022 Vekalet Ücreti) Vekalet Nasıl Verilir Ve Nasıl İptal Edilir?

Vekalet, bir kişinin bir kişiye yetki vererek bazı konularda karar verme yetkisinin olması durumudur.

Vekalet Nedir? (2022 Vekalet Ücreti)

Vekalet, herhangi bir konuda belirli sınırların içerisinde olan yetkilendirme işlemidir. Kişiler istediği herhangi birine bir konuda yetki vererek, kendisi hakkında bazı işlemleri yapabilmesini sağlar. Vekaletnameler genel veya sınırlı yetkilerle sınıflandırılabilir. Bu belgeler iki taraflı olarak hazırlanan bir sözleşme örneğidir.

Vekalet verilebilmesi için öncelikle kişilerin akıl sağlığı yerinde olmalıdır ve 18 yaşından büyük bireyler olmalıdır. Vekalet ücretleri konulara göre değişebilen bir durumdur. Her yetkinin farklı bir ücretlendirme tarifesi bulunuyor. Vekalet çeşitleri şu şekildedir;

Genel vekalet

Tapuda yapılacak işlemler için

Veraset için

Şirketlerde hisse devri için

Şirketler tarafından verilen

Tanıma ve tenfize ilişkin verilen

Vekalet Nasıl Verilir ve Nasıl İptal Edilir?

Pek çok kişi gündelik hayatında bazı nedenlerden dolayı vekalet verebilir. Noter kurumları vekalet verecek olan kişinin ve verilecek kişinin kişisel bilgilerini alır. Vekalet verecek kişi hangi konularda yetki vereceğini noter yetkilisine bildirir ve vekalet konuları detaylı olarak belgeye yazılır. Daha sonra hazırlanan bu evraklar taraflar tarafından imzalanarak işleme alınır. İmzalanan bu evrakların bir nüshası noter de kalır. İşlemlere göre vekalet ücretleri şu şekildedir;

Araç satışı için verilen vekaletname 120 TL

Avukata davalar için verilen vekaletname 120 TL

Genel vekaletname 250 TL

Tapu vekaletname 122,07 TL

Muhasebe vekaletname 120- 150 TL

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet