Vücut Anatomisi Nedir? Kemikler Ve İç Organlar Hakkında Bilgiler

Canlılar, hücre ismi verilen karmaşık fonksiyonları yerine getirebilecek en küçük yapısal birimlerin bir araya gelmesi ile oluşur.

Vücut Anatomisi Nedir?

Aynı görevi yapan hücrelerin kümelenmesi ile birlikte dokular farklı dokuların belirli bir işlevini görmek üzere birleşmesi sonucunda organlar meydana gelir. Yapısal özellikleri nedeni ile farklı olan organların bir araya gelmesi ile birlikte belirli bir işlevsel bütünlük gösteren sistemler ortaya çıkar.

Anatomi, insan vücudun yapısını ve işlevini inceleyen bilim dalıdır. İnsan vücudunun normal şeklini, işlevini, yapısını, vücudun içinde bulunan organları ve bu organlar arasında bulunan ilişkiyi inceler. Morfoloji, şekil bilim anlamına gelir. Bu kavramı da canlıların şekilsel olarak incelenmesini sağlar. Anatomi teriminin bazı görüşlere göre, morfoloji ile özdeş olduğu kabul edilir. Ama günümüzde oluşumların sadece şekilsel değil işlevsel özelliklerinin de daha çok önem kazanması, yapılan çalışmalarda ise hücre içi ögelerin ayrıntılı bir şekilde hatta moleküler düzeyde incelenmesi anatomi biliminin sınırlarını önemli ölçüde genişletmiştir.

Babil ve Asur devletlerinde hastalıkların şeytanlar tarafından getirildiğine inanılıyordu. Bu dönemde hayvanların iç organlarına bakarak geleceği tahmin etme yetisi çok geliştiğinden dolayı anatomi de buna paralel olarak ilerledi. En çok önem verilen ve saygı duyulan organ ise, kanlanmalı ve büyüklüğü nedeni ile karaciğer oldu. Bu nedenle de ruhun ve aklın merkezi olarak kabul edildi. Bilinen ilk anatomik model ise, kilden yapılmış olan koyun karaciğeridir.

Anatomi Kelimesinin Açılımı Nedir?

Anatomi terimi, Yunanca kökenli bir kelime olup “ana+tome” kelimelerinin birleşmesi sonucunda oluşmuştur. Ana kelimesi içinde, ayrılmış; tome kısmı ise kesmek anlamına gelir. Aynı zamanda bu kelime, parçalama ve keserek ayırma anlamına gelir. Latince kökenli “dissection” anatomi ile aynı anlama gelir. Dissection günümüzde, kadavranın çeşitli bölgelere ayrılması ve bu bölgelerin kesilerek incelenmesi şeklinde ifade edilir.

Kemikler ve İç Organlar Hakkında Bilgiler

Bütün insanların ve omurgalı hayvanların, türlere göre değişik sayıda kemikten meydana gelen eklemli bir çatısı yani iskeleti bulunur. Birbirine eklemler aracılığı ile bağlanan kemikler, kaslara destek yapar. Aynı zamanda iç organları korur. Vücudun besin alışverişine de katkıda bulunur. Bunun yanında kan için çok gerekli olan kalsiyumu sağlar. İnsanlarda iskelet sistemi, 206 kemikten meydana gelir. Kafatası ve omurlardan oluşan iskelet sistemi, vücudu dik tutan yapıya denir.

Hareketliliği sağlayan iskelet sistemi ise, bu yapıya bağlıdır. Kemikler, en sert canlı dokulara sahiptir. Aynı zamanda fosfor ve kalsiyum depolar. Bazılarının içinde ise, ilik adı verilen yumuşak bir nüve bulunur. Kan hücrelerinin çok önemli bir kısmı da burada oluşur. Kemikler, kollarda ve bacaklardaki uzun kemiklerden, parmak ve orta kulak boşluğunda bulunan minik kemiklere kadar şekil ve büyüklük bakımından çeşitlilik gösterir. Lokomotor sistem yani diğer adı ile hareket sistemi, insan anatomisinde önemli bir yer tutan bölümdür. Bu sistemin iyi bir şekilde öğrenilmesi aynı zamanda da fizyoterapi, ortopedi gibi klinik bilimler için de büyük önem taşır.

Kemik dokusunun özellikleri ise şunlardır;

Koruyucu ve destek veren bir işleve sahiptir.

Organizmada bulunan en sert dokudur.

Organizmaya şekil verir ve organizmanın önemli ölçüde yükünü taşır.

Organizmanın fosfor ve kalsiyum depolarıdır.

Kasların tutunması ve eklemler sayesinde iskeletin hareketini sağlar.

Hücrelerin üretimi ve kanın şekilli elemanlarının üretilmesini sağlar.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet