Yargıtay Başkanını Ve Üyelerini Kim Seçer?

Yargıtay, Anayasal bir kurum olup yüksek mahkemedir. Yargıtay’a üye ve başkan seçimi de yasalarla düzenlenmiştir.

Yargıtay Başkanını ve Üyelerini Kim Seçer?

Yargıtay, Anayasa da düzenlenmiş ve Yargıtay Kanunu ile de görev ve yetkileri belirlenmiş olan 4 yüksek mahkemeden birisidir. Yargıtay’ın kuruluşu oldukça eskidir. 153 yıl önce kurulmuştur. Yargıtay’ın kuruluş tarihi 06.03. 1868’dir.

Günümüzde Ankara’ da bulunan Yargıtay’ın kanununda değişiklik yapılarak 32 olan daire sayısı 38 ve 250 olan üye sayısı 387’ye çıkarılmıştır. 2016 yılında gerçekleştirilen değişiklik ile birlikte bugün Yargıtay’ın daire sayısı 44 olup Yargıtay üye sayısı ise 310′ dur. Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinden oluşur. Hukuk Dairelerinin üstünde Hukuk Daireleri Genel Kurulu bulunmaktadır. Ceza Dairelerinin üstünde de Ceza Daireleri Genel Kurulu bulunmaktadır. Yargıtay’ın başlıca görevleri adli yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili seçimi şu şekilde yapılır. Yargıtay Genel Kurulu kendi üyeleri arasından 5 aday belirler. Bu 5 aday belirleme seçiminde gizli oy yöntemi izlenir. Yargıtay Genel Kurulu’nun seçtiği 5 aday arasında Cumhurbaşkanı birini seçer. Seçilenler 4 yıl görev yaparlar. Süresi biten kişiler yeniden seçilebilirler.

Yargıtay’a üye seçimi ise kanunlarda öngörüldüğü şekilde yapılır. Yargıtay üyeliğine aday olabilecek hakimlerin birinci sınıfa ayrılmış hakimler olması gerekmektedir. Hakim ve Savcılar Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve de gizli oyla seçilebilirler.

Yargıtay Başkanlığı seçimi de gizli oyla olmaktadır. Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu ile Yargıtay başkanı seçilir. Yani Yargıtay başkanı olabilmek için Yargıtay üyelerinin salt çoğunluğunun oyunu almak zorunludur.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet