Yengeç Dönencesi Nedir? Oğlak Dönencesi İle Ortak Özellikleri Nelerdir?

Dünya kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kutuplar üzerinden yaşanan bu ayrım ile beraber, aynı zamanda yengeç ve oğlak dönencesi biçiminde iki farklı bölümü bulunur.

Yengeç Dönencesi Nedir?

Çok sık karşılaşılan kelime grupları arasında yengeç dönencesi gelir. Kuzey yarım küresinde Ekvator 23⁰ 27’ kuzeyinden geçtiği varsayılan enleme yengeç dönencesi denmektedir. Bu rakam özellikle dünya kutuplardan basık ekvatordan şişkin bir yapıya sahip olduğu için oluşmaktadır. Aynı zamanda güneş ışınlarının dik geldiği en son dönem olarak da ifade etmek mümkün. Bu durum 21 Haziran olarak bilinir ve güneş açıları bu zaman dilimi içerisinde olarak yeryüzüne düşer. Eksen eğikliği ile beraber yengeç dönencesi oluşmuştur ve tüm Kuzey yarım küreyi kapsar.

Oğlak Dönencesi ile Ortak Özellikleri Nelerdir?

Yengeç dönencesi ile oğlak dönencesi arasında belli başlı bazı ortak özellikler bulunmaktadır. Bunlar içerisinde en önemli özellik güneş ışınlarının belli tarihleri içerisinde dünya yüzeyine dik gelmesidir. Bu doğrultuda 21 Haziran geldiği vakit yengeç dönencesi kapsamında güneş ışınları dik gelir. Oğlak dönencesinde ise 21 Aralık geldiği zaman güneş ışınları dünya yüzeyine dik biçimde ulaşır.

Diğer yandan hem yengeç dönencesi hem de oğlak dönencesi dünyanın eksen eğikliği nedeniyle oluşmuştur. Aynı zamanda her ikisi de ekvatorda eşit uzaklıktadır. D çizgisel hızları ise hem ilginç hem de oğlak dönencesinde aynıdır. Diğer yandan yine her ikisi de kutuplara eşit uzaklıkta bir noktada yer alır. Bu özellikleri ile beraber Dünya’yı Kuzey ve Güney olmak üzere iki bölüme ayırırlar.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet