Yüksek Kültür Nedir? Yüksek Kültürü Temsil Eden Unsurlar Nelerdir?

Toplumlardaki geçerli kültür özellikleri yüksek kültür olarak isimlendirilmektedir. Kimi yerlerde üst kültür olarak da ifade edilmektedir. Yüksek kültür toplumun her bölgesinde bilinmekte ve bunun yanında da benimsenmektedir.

Yüksek Kültür Nedir?

Yüksek kültür; bir toplumun özel yaşamı, alışkanlıkları, zevkleri olan elit grupların kültürüne ifade etmek için kullanılmaktadır. Yüksek kültür terimi, insan yaratıcılığı ile estetik anlayışın en üst düzey örneklerini sergilemektedir.

Edebiyat, bir takım sanat şekilleri, opera, klasik müzik yüksek kültüre örnek olarak gösterilebilmektedir. Toplumların estetik açıdan en güzel ürünleri yüksek kültür olarak ifade edilmektedir. Estetik anlamda yüksek kültürden daha düşük olan, yüksek kültür dışında kalan kültürel biçimler ise aşağı kültür olarak isimlendirilmektedir.

Bir kültür ürününün yaygın olarak beğenilmesi ya da tüketilmesi o ürünün değersiz olduğu anlamına gelmemektedir.

Yüksek Kültürü Temsil Eden Unsurlar Nelerdir?

Yüksek kültür örnekleri şu şekilde örneklendirilebilir;

Sanatsal çalışmalar

Resim ve heykeller

Edebiyat Eserleri

Opera, dans, bale

Yüksek kültürü diğer kültürlerden ayıran ise toplumun aydın ve elit kesimine hitap ediyor olması ve bu kesimin ürettiği eserler olmasıdır. Yüksek kültür, popüler kültürden daha derin ve estetik özellik taşımaktadır.

Yüksek kültür yaratıcı ve alımlayıcı bir şekilde seçkinler grubuna hitap etmektedir.

Batı tarihi eski Roma ve Yunan uygarlıklarına kadar gitmektedir.

İnsanlığın çeşitli ideallerine hizmet etmesi ile bilinmektedir.

Oluşturulan yapıtlarda ölümsüzlük ve kalıcılık söz konusudur.

Ortaya çıkan ürünler nitel anlamda mükemmeldir, nicel olarak ise çok azdır.

Ortaya çıkan eserlerde her özellikte karakter bulunabilmektedir.

Yüksek kültürün ilerlemesi ve yayılması popüler kültürün gerilemesine neden olabilmektedir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet