Zimmet Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Zimmete Geçirmek Ne Anlama Gelir?

Arapça bir kökten gelen zimmet sözcüğü günümüzde de halen yaygın şekilde kullanımda olan bir sözcüktür.

Zimmet Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Eski bir sözcük olan zimmet sözcüğü bugün de yaygın biçimde kullanımda bulunmaktadır. Zimmet sözcüğü Türkçeye Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Zimmet kelimesinin tam olarak ne anlama geldiğini öğrenmek isteyen kişiler öncelikle Türk Dil Kurumu sözlüğüne yönelmektedirler. Türk Dil Kurumu ( TDK ) sözlüğünde “zimmet” sözcüğünün anlamına bakıldığında ise şu açıklamanın yer aldığı görülmektedir:

Üstünde olan şey

Kurum ve kuruluşlarda çalışanlara ya da para işleri ile uğraşan görevliye imza karşılığı teslim edilen para ya da eşya

Bir kimsenin yasal olmayan yollardan üzerine geçirip ödemeye zorunlu olduğu para

Bir ticaret kuruluşunun borçlarının tümü,

Zimmete Geçirmek Ne Anlama Gelir?

Zimmete geçirmek ise; bir kamu görevlisinin görevi dolayısıyla kendisine devredilmiş olan ya da koruma ya da gözetimi ile yükümlü olduğu şeyi mal edinmesidir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet